درمان نفخ معده

آیا به دنبال راهی برای درمان نفخ معده هستید؟ اولین اقدام برای درمان، پیدا کردن علت ایجاد نفخ معده می باشد. نفخ معده با افزایش چربی در اطراف شکم و پهلو تفاوت دارد. به بیان دیگر نفخ معده موقتی است و اغلب به دلیل احتباس هوا در شکم می باشد ولی چربی شکمی موقتی نمی باشد. به اطلاعت بیشتر دربارهدرمان نفخ معده[…]