رکتوسکوپی

رکتوسکوپی نوعی روش تشخیص می باشد که پزشک را قادر می سازد تا به طور مستقیم غشای مخاطی آنزیم و قسمت انتهایی روده بزرگ (کولون) را مشاهده کند. معاینه با استفاده از یک ابزار به نام پروکتوسکوپ انجام می شود که یک وسیله مجهز به دوربین می باشدکه برای مشاهده تصویر از داخل بدن است. یکی اطلاعت بیشتر دربارهرکتوسکوپی[…]