دیورتیکول مکل

دیورتیکول مکل شایع ترین ناهنجاری مادرزادی روده کوچک است در 2 درصد جمعیت دیده می شود ، نسبت ابتلا مردان و زنان یکسان است اما در مردان دو تا چهار برابر بیشتر علامت دار می شود.در هر سنی رخ می دهد اما در حدود 60 درصد افراد پیش از 10 سالگی علامت دار می شود. اطلاعت بیشتر دربارهدیورتیکول مکل[…]

رفلاکس معده

رفلاکس معده آیا از رفلاکس معده رنج می برید؟ بیماری ریفلاکس یا برگشت مواد مترشحه معده به داخل مری چیست؟ ۴۴ % افراد حداقل یکبار در ماه احساس سوزش سر دل را تجربه می کنند و ۲۰ % افراد نیز علائم رفلاکس معده بصورت هفتگی دارند. ریفلاکس و بیماری ناشی از آن ( رفلاکس معده اطلاعت بیشتر دربارهرفلاکس معده[…]

Earning Money – The gender chart?

In event you previously had already tuckered out your money after you established up your own home-based industry, you’ve got difficulties encouraging your own self and unfortunately your mother and father when you fight to attain your firm prepared. Needless to say, there is a number of different ways to earn cash online, also. Simply اطلاعت بیشتر دربارهEarning Money – The gender chart?[…]

Business Explained | Virtual data room ideals

If organization start-ups are on the development hereabouts, an inflow of job seekers is going to probably need your professional services. Besides the data must be correct, but it really ought to be communicated and shown in a fashion that may be understandable, that lets you understand the connection between info units and the narrative اطلاعت بیشتر دربارهBusiness Explained | Virtual data room ideals[…]