خون در مدفوع

وجود خون در مدفوع خطرناک است؟ وجود خون در مدفوع می تواند بسیار ترسناک باشد. چه وجود خون از طریق انجام آزمایشات مشخص شود، و چه بعد از مدفوع کردن و پاک کردن ، فرد با دستمال خونی مواجه شود. در حالی که وجود خون در مدفوع می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی اطلاعت بیشتر دربارهخون در مدفوع[…]

زردی یا یرقان

زردی یا یرقان هنگامی ایجاد می شود که به علت تجمع و افزایش غلظت رنگدانه زرد بیلی روبین در خون ابتدا سفیدی چشم و در مراحل شدید تر پوست رنگ زرد پیدا کند. در حالت معمول قسمت عمده رنگدانه بیلی روبین از تخریب گلبول های قرمزی که عمر مفید خود را طی کرده اند ایجاد می اطلاعت بیشتر دربارهزردی یا یرقان[…]

آپاندیسیت

آپاندیست شایع ترین اندیکاسیون جراحی اورژانس شکم در ایالات متحده است . از آنجا که تظاهرات این بیماری اغلب مبهم است، تشخیص اغلب در ابتدا از نظر دور می ماند . بیماران بسیار جوان و بسیار مسن با احتمال بیشتری دچار تظاهرات غیر معمول می شوند، بنابراین آستانه تشخیصی پایین تری برای پیگیری تشخیص لازم اطلاعت بیشتر دربارهآپاندیسیت[…]