بیماری کرون

اختلالات مجرای گوارش مسایل پیچیده ای هستند که به درمان های پزشکی نیاز دارند . اگر فکر می کنید دچار اختلالی در مجرای گوارشی خود هستید از مراجعه به پزشک درنگ نکنید . خیلی از این اختلالات را می توان با تغییر رژیم غذایی و روش های زیستی، دارو، و گاهی جراحی درمان کرد . اطلاعت بیشتر دربارهبیماری کرون[…]

درمان نفخ معده

آیا به دنبال راهی برای درمان نفخ معده هستید؟ اولین اقدام برای درمان، پیدا کردن علت ایجاد نفخ معده می باشد. نفخ معده با افزایش چربی در اطراف شکم و پهلو تفاوت دارد. به بیان دیگر نفخ معده موقتی است و اغلب به دلیل احتباس هوا در شکم می باشد ولی چربی شکمی موقتی نمی باشد. به اطلاعت بیشتر دربارهدرمان نفخ معده[…]

خون در مدفوع

وجود خون در مدفوع خطرناک است؟ وجود خون در مدفوع می تواند بسیار ترسناک باشد. چه وجود خون از طریق انجام آزمایشات مشخص شود، و چه بعد از مدفوع کردن و پاک کردن ، فرد با دستمال خونی مواجه شود. در حالی که وجود خون در مدفوع می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی اطلاعت بیشتر دربارهخون در مدفوع[…]

زردی یا یرقان

زردی یا یرقان هنگامی ایجاد می شود که به علت تجمع و افزایش غلظت رنگدانه زرد بیلی روبین در خون ابتدا سفیدی چشم و در مراحل شدید تر پوست رنگ زرد پیدا کند. در حالت معمول قسمت عمده رنگدانه بیلی روبین از تخریب گلبول های قرمزی که عمر مفید خود را طی کرده اند ایجاد می اطلاعت بیشتر دربارهزردی یا یرقان[…]